rocky bar

Rocky BarRocky BarRocky BarRocky Bar

Rocky Bar. งานออกแบบและสร้างสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ณ เกาะลันตา โดย ปิยศักดิ์ จันทรังษี ( Choy Jungle )จิตใจที่สอดคล้องกันทั้งระบบ จะทำให้ประติ มากรรมไม้ไผ่ออกมาสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น “สอดคล้องกันทั้งระบบ” หมายถึง สิ่งสำ คัญที่สุดคือเจ้าของโครงการมีความรัก ชอบความเป็นธรรมชาติของไม้ไผ่ ทั้งบุคลิก ผิวพรรณ และมั่นใจในความพิเศษของไม้ไผ่ สถานที่และผู้ออกแบบกระทั่งทีมงาน ทั้งหมดต้องใช้ใจแลกใจ จึงจะสามารถสร้างงานที่สมบูรณ์แบบได้อย่างมีประสิทธ ภาพทั้งในด้านความแข็งแรง ทนทาน ควบคู่ไปกับธรรมชาติที่สวยงาม และธุรกิจ นั้นได้เป็นอย่างดีครับ ฉอย (ปิยศักดิ์ จันทรังษี)

ขั้นตอนแรกที่สำคัญคือการทำไม้ขันชะเนาะสำหรับทำโครงสร้างนั่งร้านชีวิตไว้กับ เชือกและไม้ไผ่ตง ผ่าและเหลาจนได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 40-50 เซนติเมตร ดังนั้นการเริ่มต้นก็ต้องให้ความสำคัญตั้งแต่วินา ทีแรกแล้วครับ โดยเฉพาะการขันชะเนาะอาจทำให้คาวของคุณแตกได้ครับ แรงดึง รัดหมุนกลับของเชือกสามารถตีกลับหาคุณ ทำให้มันหลุดมือในขณะขันรัดไม้ไผ่นั่งร้าน

ในพื้นที่หลังคาประมาณ 50-60 ตารางเมตรจำเป็นต้องผ่าและเหลาไม้ไผ่ขันชะ เนาะประมาณ 500-600 จุด จึงจะสามารถรับน้ำหนักของช่างและโครงสร้างหลัง คาทั้งหมดก่อนที่จะมีเสารับโครงสร้างจริงมาทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์ใน งานชิ้นนี้พวกเราต้องทำอาคารใหม่ครอบอาคารเดิม โดยเปลี่ยนบุคลิกของอาคาร ให้สอดคล้องกับพื้นที่ ผมได้ออกแบบโดยปรับอาคารให้แทรกอยู่ระหว่างต้นเตยลำ เจียก และวางแนวที่นั่งในส่วนของเคาน์เตอร์บาร์ ซึ่งลูกค้าจะได้ชมทะเลและพระ อาทิตย์ตกดินให้มากที่สุด ซึ่งเป็นจุดขายหลักของพื้นที่บริเวณนี้ หากเราสามารถขึ้น นั่งร้านเสร็จโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ เราทำงานกันในช่วงมรสุม ลมและฝนในฝั่งทะเล อันดามันเป็นศัตรูตัวฉกาจของงานสร้างทั้งหลาย โดยเฉพาะงานกลางแจ้งหลังจาก ตั้งนั่งร้านเต้มพื้นที่ของอาคารที่เราจะสร้าง ก็จะถึงขั้นตอนการวางระดับของอกไก่ และอะเสรับ จันทันของอาคาร รวมถึงแนวชายคาด้วยตะปูไม้ไผ่หรือสลักไม้ไผ่ คุณ ต้องเตรียมเป็นจำนวนมาก เพราะไม่มีขายแบบสำเร็จรูป ฉะนั้นคุณต้องผ่าและเหลา ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ งานนี้ผมใช้สองขนาดคือ 2หุน-3หุน ยาว 30-50 เซน- ติเมตร ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและขนาดของโครงสร้างไม้ไผ่อะเส เราจะต้องผ่าและเหลา ไม้ไผ่ให้ได้ขนาด 1.5-2 เซนติเมตร ความยาวต้องไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร เอามา มัดรวมกันเข้าเพื่อใช้ทำเป็นอะเสขนาดขึ้นอยู่กับโครงสร้าง ว่าจะรับน้ำหนักของจัน ทันและแผ่นไม้ฟากมุงหลังคา สิ่งที่ต้องระวังคือขณะที่มัดรวบซี่ไม้ไผ่ หากคุณไม่ เหลาให้หมดคม ไม้ไผ่มันจะบาดมือในขณะที่ทำงาน โดยเฉพาะโครงหลังคาในรูป แบบอิสระ ซึ่งต้องตัดโค้งไปมา

จันทัน ในขั้นตอนการเตรียมไม้ไผ่ ให้พร้อมสำหรับใช้งานนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ สำคัญ จัดเตรียมและจัดไม้ให้หยิบไปใช้ได้สะดวก รวมถึงการคัดขนาดไม้ให้ ง่ายขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องทำที่จัดเก็บ ไม้ไผ่โดยวางแนวยืนหากกองรวมกันจะมีปัญหามากใน เวลาที่จะนำไม้ไปใช้ งานนี้ผมใช้ไม้ไผ่ตงท่อน ปลายคัดขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 3 นิ้ว เหลาข้อไม้ไผ่ออกไปเพื่อความสวยงามสำหรับทำเป็น “จันทัน”

< Same Same But Different Rock Beach >

team

patipat kannarong1
online marketing & branding director

patipat kannarong2
online marketing & branding director

patipat kannarong3
online marketing & branding director

patipat kannarong4
online marketing & branding director

patipat kannarong5
online marketing & branding director

patipat kannarong6
online marketing & branding director